Awaria? Zadzwoń!

792 853 850

ABC AGD

Jak bezpiecznie użytkować kuchenkę gazową?

Kuchenki najczęściej podłączone są do dwóch źródeł energii – sieci energetycznej i gazowej. Montaż tego typu urządzeń powinien być prowadzony wyłącznie przez osoby do tego uprawnione i posiadające stosowne uprawnienia.

Kuchenki generują duże ilości ciepła. Z tego względu w ich otoczeniu nie mogą znajdować się żadne łatwopalne materiały i substancje. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by na skutek wysokiej temperatury nie uległy zniszczeniu znajdujące się w otoczeniu kuchenki przewody elektryczne, gdyż może to skutkować zwarciem elektrycznym i w konsekwencji pożarem.

Nowoczesne kuchenki wyposażone są w automatyczne zabezpieczenia przed wypływem gazu z niezapalonego palnika. Jeśli kuchenka nie jest w nie wyposażona, dobrym rozwiązaniem jest zakup czujnika gazu. Detektory gazu bardzo dobrze sprawdzają się również przy wykrywaniu nieszczelności sieci gazowej. W razie niekontrolowanego wypływu gazu informują o tym fakcie głośnym sygnałem dźwiękowym. Instalacja gazowo musi być również regularnie sprawdzana przez uprawnione do tego osoby.